Speciale tekens invoegenspeciale tekens invoegen
Zo voeg je speciale tekens in op Windows computers.

Instellen van Nederlandse toetsenborden

Op QWERTY toetsenborden kun je accenten en trema's toevoegen door een teken voor een letter te typen. "e wordt ë.
Dit werkt in alle programma's, ook op internet. Als het niet werkt is waarschijnlijk het verkeerde toetsenbord ingesteld. Dit is eenvoudig op te lossen.

  In Windows 8:
 1. Ga naar het blokjesscherm en typ in: invoer.
 2. Klik aan de rechterkant op Instellingen.
 3. Klik op Invoermethoden wijzigen.
 4. Je ziet nu welke taal en toetsenbord er zijn ingesteld. Voor de meeste Nederlandse toetsenborden moet de toetsenbordindeling staan op: Verenigde Staten (internationaal).
 5. Als dit niet het geval is: klik op Opties.
 6. Klik op Verenigde Staten (internationaal). Je kan een voorbeeld zien van het toetsenbord. Let op de plaatsing van @ of \ op het toetsenbord.
 7. Klik op Toevoegen. Opslaan.
 8. Open een programma - bijvoorbeeld Kladblok - en ga na of je het juiste toetsenbord hebt. Als het goed is zijn de speciale tekens nu in te voegen door een leesteken voor de letter te typen.

  In Windows 7 en Vista:
 1. Ga naar Start - Configuratiescherm - Klok, taal en regio - Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen - Toetsenborden en talen - Toetsenborden wijzigen.
 2. Bij Standaardinvoertaal zie je welke taal en toetsenbord is ingesteld. Voor de meeste Nederlandse toetsenborden moet de toetsenbordindeling staan op: Verenigde Staten (internationaal).
 3. Als dit niet het geval is: klik op Toevoegen. Er opent een venster met talen. Ga naar Nederlands, en klik zonodig op de kruisjes om Toetsenbord uit te klappen.
 4. Kies Verenigde Staten (internationaal). OK. OK.
 5. Open een programma - bijvoorbeeld Kladblok - en ga na of je het juiste toetsenbord hebt: Typ bijvoorbeeld @ of \. Als het goed is zijn de speciale tekens nu in te voegen door een leesteken voor de letter te typen.

  In Windows XP:
 1. Ga naar Start - Configuratiescherm - Datum, tijd, taal en landinstellingen - Landinstellingen - Talen - Details.
 2. Bij Standaardinvoertaal zie je welke taal en toetsenbord is ingesteld. Voor de meeste Nederlandse toetsenborden moet de toetsenbordindeling staan op: Verenigde Staten (internationaal).
 3. Als dit niet het geval is: klik op Toevoegen. Er opent een venster met talen. Ga naar Nederlands, en klik zonodig op de kruisjes om Toetsenbord uit te klappen.
 4. Kies Verenigde Staten (internationaal). OK. OK.
 5. Open een programma - bijvoorbeeld Kladblok - en ga na of je het juiste toetsenbord hebt: Typ bijvoorbeeld @ of \. Als het goed is zijn de speciale tekens nu in te voegen door een leesteken voor de letter te typen.

Euroteken typen

Als je de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) hebt kun je het euroteken zo invoegen: rechter Alt-toets ingedrukt houden, en op 5 drukken.

Als dit niet werkt: Alt-toets ingedrukt houden, en 0128 kiezen op het numerieke toetsenbord (het getallenblok aan de rechterkant). Dit werkt op alle Windows computers.

Speciale tekens invoegen

Tekens die niet op het toetsenbord staan kunnen vaak via een menu worden ingevoegd. In Word, OpenOffice.org en Google Docs gaat dit via Invoegen - Speciale tekens.

In tekenprogramma's, weblogs, forums en andere websites ontbreekt deze mogelijkheid. De veiligste manier om daar speciale tekens in te voegen is plakken: ga naar een pagina of document met het teken, kopieer het (met Ctrl+C) en plak het in (met Ctrl+V). Dit werkt in alle gevallen.

Op deze websites kun je zeer veel bijzondere tekens, symbolen en buitenlandse letters intypen en kopiëren: Copy Paste Character en TypeIt.

Á   À   Å   Ä   Æ   á   à   â   å   ă   ä   æ

É   È   Ê   Ë   é   è   ê   ë

Í   Ì   Î   Ï   í   ì   î   ï

Ó   Ò   Ô   Ö   Ø   ó   ò   ô   ö   ø

Ú   Ù   Ü   ú   ù   ü

Ç   ç   Ň   ň   Ñ   ñ   ß   Ş   ş   Ž   ž

€   $   ¥   £   ©   ®  ™

¼  ½  °  π ±  √  ‰  Ω  ∞  ≈ ÷  ~  ≠ ¹ ² ³

❝ ❞ [ ]  { }  §  ¶

‹  ›  «  »  ←  →  ↑  ↓  ⇧  ↩

☜  ☞  ☝  ☟

☼   ☂   ☃   ⁂  ☺  ☹

♠   ♦   ♣   ♥

♀   ♂   †   ‡

♪  ♫  ♯ ☆ ★ ✉